הקוד הסודי הינו 4 ספרות ללא אותיות (כמו במענה הקולי)מספר זהות
קוד סודילשיחזור סיסמא לחץ : כאן